Заштита природе у Србији у складу са стандардима ЕУ – на путу ка европској мрежи Натура 2000

20160218_131352_resizedДелегација ЕУ и Министарство пољопривреде и заштите животне средине данас су започели нови пројекат који ће Србији помоћи да унапреди заштиту природе у складу са стандардима ЕУ и да успостави мрежу Натура 2000. Догађај поводом почетка пројекта одржан је у згради Скупштине Републике Србије у присуству Стане Божовић, Државне секретарке у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Холгера Шредера, руководиоца сектора за програмирање и спровођење пројеката Делегације ЕУ за Републику Србију.

Овај пројекат, у укупној вредности од 1,2 милиона евра, који се финанриса из средстава Европске уније, треба да пружи помоћ Министарству пољопривреде и заштите животне средине да обезбеди бољу заштиту јединственог биодиверзитета Србије. Овај пројекат ће у току своје реализације у трајању од 24 месеца, помоћи текућем програму у Србији који се односи на идентификацију и мапирање приоритетних подручја за заштиту, како би Србија у будућности могла да предложи та потенцијална подручја за укључење у мрежу заштићених подручја Европске уније Натура 2000. У оквиру пројекта ће такође бити израђени и планови управљања за та подручја у складу са политиком заштите природе ЕУ, а пројекат ће још приказати и како се финансијским инструментима ЕУ може помоћи у реализацији ових планова.

Експерти ЕУ ће у оквиру овог пројекта пружити подршку Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Заводу за заштиту природе Србије и другим партнерима, и помоћи им у јачању капацитета за спровођење директива о стаништима и птицама, као и за успостављање мреже Натура 2000 у Србији.

Стана Божовић, Државна секретарка, поводом овог догађаја је рекла: Успостављање мреже Натура 2000 у земљи отвара велики економски потенцијал. Зелена инфраструктура представља заштиту за локалне екосистеме, али то није све. Правилним управљањем подручјима унапређује се и стање у секторима као што су туризам, шумарство и пољопривреда. Оквир Натуре 2000 пружа многобројне могућности, између осталог, омогућава доступност различитих финансијских механизама ЕУ за развој локалне привреде.“

Холгер Шредер, руководилац сектора за програмирање и спровођење пројеката Делегације ЕУ рекао је: „Улога заштите природе у фукцији екосистема од изузетног је значаја имајући у виду недавна искуства Србије са поплавама и сушом. Управо из тог разлога увођење Натуре 2000 је веома важно. Завршетак процеса одабира подручја Натура 2000 у најскоријем року ће бити од велике користи за Србију, јер за ову тему се неће одобравати прелазни периоди у преговорима Србије са Европском унијом у оквиру поглавља 27. Поред тога, брз завршетак одабира подручја Натура 2000 такође ће омогућити брже просторно и инфраструктурно планирање у Србији.

Александар Драгишић, директор Завода за заштиту природе Републике Србије, куће у којој ће бити формирана база података будуће мреже Натура 2000, додао је да је: „основна улога ЗЗП у оквиру пројекта да координира процесима прикупљања података и истраживања на терену чији је циљ идентификација подручја Натура 2000 у Србији. У овом тренутку, под заштитом се налази 6,5% територије Србије, а знамо да 18% територије ЕУ чини део само мреже Натура 2000.“ Он је такође подвукао: „потребу за убрзањем рада на одабиру подручја Натура 2000 у Србији јер тај процес изискује знатне ресурсе и време, и мора се завршити до дана приступања Србије ЕУ.“ Господин Драгишић је у овом контексту такође истакао значај тесне сарадње са Заводом за заштиту природе АП Војводине у овом процесу, као и са релевантним научним установама и организацијама у земљи, приватним власницима земљишта и НВО специјализованим за ову област.

Током двогодишње реализације пројекта, корисници ће добити релевантну и корисну подршку за успостављање мреже Натура 2000 у Србији, ојачаће капацитете и ресурсе за спровођење политика и прописа ЕУ у области заштите природе, што представља предуслов за стицање чланства у ЕУ.

Print Friendly, PDF & Email